Opłaty

Warszawska Szkoła Reklamy, dzięki dotacjom Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz patronatowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oferuje niższe czesne dla każdego słuchacza. Jesteśmy jedną z nielicznych szkół, która kształci na wysokim poziomie za atrakcyjną cenę dzięki państwowym dotacjom. Gwarantujemy niezmienność ceny przez cały tok nauki.

Wysokość czesnego dla Słuchaczy rozpoczynających naukę w 2018 roku dla wszystkich specjalizacji poza specjalizacją Wizaż i charakteryzacja

Grupy dzienne

Czesne Wysokość rat Suma opłat rocznych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
4 233 zł 4 233 zł
15% rabatu
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 2 241 zł
II rata 2 241 zł
4 482 zł
10% rabatu
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 1 182 zł
II rata 1 182 zł
III rata 1 182 zł
IV rata 1 182 zł
4 728 zł
5% rabatu
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 415 zł
II rata 415 zł
III rata 415 zł
IV rata 415 zł
V rata 415 zł
VI rata 415 zł
VII rata 415 zł
VIII rata 415 zł
IX rata 415 zł
X rata 415 zł
XI rata 415 zł
XII rata 415 zł
4 980 zł

Grupy weekendowe

Czesne Wysokość rat Suma opłat rocznych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
3 723 zł 3 723 zł
15% rabatu
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 1 971 zł
II rata 1 971 zł
3 942 zł
10% rabatu
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 1 040 zł
II rata 1 040 zł
III rata 1 040 zł
IV rata 1 040 zł
4 160 zł
5% rabatu
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 365 zł
II rata 365 zł
III rata 365 zł
IV rata 365 zł
V rata 365 zł
VI rata 365 zł
VII rata 365 zł
VIII rata 365 zł
IX rata 365 zł
X rata 365 zł
XI rata 365 zł
XII rata 365 zł
4 380 zł

Opłaty za powyższe wnoszone są przelewem na konto Warszawskiej Szkoły Reklamy

Uwaga! Czesne Słuchaczy, którzy zaczęli naukę w 2017 roku i wcześniej – nie zmienia się i nie zmieni do końca toku nauki - wysokość czesnego w roku szkolnym 2017/2018.

Terminy płatności

Czesne Terminy wnoszenia opłat dla grup:
wrześniowych październikowych lutowych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
15 IX 15 X 15 II
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 10 IX
II rata 10 III
I rata 10 X
II rata 10 IV
I rata 10 II
II rata 10 VIII
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 10 IX
II rata 10 XII
III rata 10 III
IV rata 10 VI
I rata 10 X
II rata 10 I
III rata 10 IV
IV rata 10 VII
I rata 10 II
II rata 10 V
III rata 10 VIII
IV rata 10 XI
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 08 IX
II rata 08 X
III rata 08 XI
IV rata 08 XII
V rata 08 I
VI rata 08 II
VII rata 08 III
VIII rata 08 IV
IX rata 08 V
X rata 08 VI
XI rata 08 VII
XII rata 08 VIII
I rata 08 X
II rata 08 XI
III rata 08 XII
IV rata 08 I
V rata 08 II
VI rata 08 III
VII rata 08 IV
VIII rata 08 V
IX rata 08 VI
X rata 08 VII
XI rata 08 VIII
XII rata 08 IX
I rata 08 II
II rata 08 III
III rata 08 IV
IV rata 08 V
V rata 08 VI
VI rata 08 VII
VII rata 08 VIII
VIII rata 08 IX
IX rata 08 X
X rata 08 XI
XI rata 08 XII
XII rata 08 I

Opłaty za studia licencjackie

Opłaty za studia licencjackie
Płatne na konto Warszawskiej Szkoły Reklamy (Bank: Volkswagen Bank Direct)
Wpisowe: Nr konta: 62 2130 0004 2001 0214 5621 0001
Czesne I ROK: Nr konta: 94 2130 0004 2001 0214 5621 0007
Czesne II i III ROK: Nr konta: 24 2130 0004 2001 0214 5621 0006

Informujemy, że studentów specjalności Grafika i multimedia w komunikowaniu społecznym, Fotografia w mediach oraz Produkcja telewizyjna i reżyseria, którzy zapiszą się na studia WSR/WWSH po 31/07/2017, będzie obowiązywać “opłata sprzętowa”, która jest odpowiednikiem “opłaty specjalnościowej” WWSH. Opłata jest wnoszona przez cały tok studiów i wynosi 500 zł semestralnie (płatne do końca każdego semestru). Opłata jest w całości przeznaczona na finansowanie zakupu i napraw szkolnego sprzętu komputerowego, fotograficznego i filmowego wynikających z jego eksploatacji podczas zajęć i warsztatów, a także na dofinansowanie projektów specjalnościowych oraz szkolnych plenerów fotograficznych i filmowych.

Oceń:

Opłaty

  • Aktualnie 4.96/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 5.0/5 (1049 głosów)